1/1/0001

Thư viện ảnh

Cam Lâm
Cam Lâm
Ao Sen
Biển Cam Lâm
Tượng đài
Cam Lâm
UBND huyện Cam Lâm
Hoa cúc
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1637/KH-UBND 11/04/2024 Kế hoạch Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở thương mại, dịch vụ, các hộ tiểu thương tại chợ trên địa bàn huyện Cam Lâm
1594/KH-UBND 10/04/2024 Triển khai thực hiện Tiểu dự án 8,9,16 - Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” năm 2024 trên địa bàn huyện Cam Lâm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
1561/KHUBND 09/04/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cam Lâm
1253/KH-UBND 25/03/2024 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cam Lâm năm 2024
1139/KH-UBND 18/03/2024 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
1133/KH-UBND 18/03/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X
193/QĐ-UBND 15/03/2024 V/v ban hành bổ sung lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành trong Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện Cam Lâm
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top