1/1/0001

UBND huyện họp giao ban thường kỳ tháng 7/2022

Ngày 01/8/2022, UBND huyện Cam Lâm tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 7/2022 nhằm nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7/2022; thảo luận, quyết định các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2022. 

02/08/2022

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa tiếp xúc cử tri tại huyện Cam Lâm trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 05/10, Ông Lê Hữu Trí- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XV Tỉnh và Bà Hà Hồng Hạnh- Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Khánh Hòa đã về tiếp xúc cử tri tại huyện Cam Lâm trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

05/10/2021

Back To Top