1/1/0001

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra hoạt động của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện

Sáng ngày 8/6, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã về kiểm tra hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm. 

08/06/2022

Ban Đại diện hội đồng quản trị Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm kiểm tra cho vay tín dụng chính sách trên địa bàn xã Cam Hải Tây

Sáng ngày 26/5, Ban Đại diện hội đồng quản trị phòng giao dịch ngân hàng chính sách huyện Cam Lâm do bà Hồ Thị Thu Thủy – Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm trưởng đoàn đã về kiểm tra tình hình vay vốn tại xã Cam Hải Tây.

26/05/2022

Chi bộ Kho bạc Nhà nước Cam Lâm tổ chức hội nghị, học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/ĐUKB ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Kho bạc Nhà nước (KBNN) Khánh Hòa về nghiên cứu, học tập quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

06/04/2022

Back To Top