1/1/0001

Huyện Cam Lâm thực hiện công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường tại bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam An Nam

Nhằm giúp cải thiện môi trường xung quanh bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam An Nam, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý tại bãi rác theo chương trình hỗ trợ xử lý ô nhiễm. Sau một thời gian thực hiện, đến nay công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường tại bãi rác khu vực này đã hoàn thành theo kế hoạch.

15/04/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam Lâm tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019

Nhằm kịp thời phổ biến các quy định của Nhà nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, sáng 11/6, tại hội trường UBND huyện Cam Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019 

12/06/2019

Lễ phát động hoạt động hè gắn với ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2019 của huyện Cam Lâm

Sáng ngày 05/6/2019, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức Lễ phát động hoạt động hè gắn với ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2019. 

05/06/2019

Cam Lâm từng bước nâng cấp các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm theo Thông tư 45/2014/TT-BNN; Thông tư 09/TT-BNN trên địa bàn huyện

Trạm Chăn nuôi và Thú y Cam Lâm đã tường bước tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNN và Thông tư số 09/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

14/11/2018

Phụ nữ Cam Lâm với công tác vận động, hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường

Phụ nữ “vừa là người lao động, người công dân, là người mẹ, người thầy đầu tiên của con người”, họ đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng đất nước, xây dựng hạnh phúc gia đình, trong đó có việc cùng các thành viên trong gia đình sản xuất, phát triển kinh tế. “Vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường” là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của Hội, là “đòn bẩy” để thúc đẩy các chương trình khác của Hội phát triển. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần của các tầng lớp phụ nữ góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

05/04/2018

UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án: Hoàn vốn cho dự án BT Hệ thống đường nhánh tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông

Sáng ngày 09/6/2016, tại Hội trường UBND xã Cam Hải Đông, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức hội nghị thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Hoàn vốn cho dự án BT Hệ thống tuyến đường nhánh tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.

10/06/2016

Triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp” tại huyện Cam Lâm

Sáng ngày 11/4/2016, tại Hội trường UBND huyện Cam Lâm, Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trung tâm Địa Tin học – Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp” tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

13/04/2016

Back To Top