1/1/0001

Hội nghị phổ biến Quy chế sáng kiến huyện Cam Lâm

Ngày 11/11/2016 tại Hội trường Khu liên cơ các phòng, ban chức năng huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến các quy định pháp luật về Điều lệ sáng kiến trên địa bàn huyện Cam Lâm.

11/11/2016

Back To Top