Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1253/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Cam Lâm năm 2024
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 25/03/2024
Loại tài liệu .pdf