1/1/0001

Cam Lâm Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Sáng 19/3/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Cam Lâm, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Tham dự có đồng chí Lương Dự - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Hảo – Chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

19/03/2019

Hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Ngày 28/11/2017, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cam Lâm, UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

28/11/2017

Back To Top