1/1/0001

Khối Thi đua Văn hóa – Thông tin các xã, thị trấn huyện Cam Lâm tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2020

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Văn hóa – Thông tin các xã, thị trấn năm 2020, trên tinh thần thi đua với phương châm thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực cùng phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác Văn hóa – Thông tin của năm

04/01/2021

Back To Top