1/1/0001

Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Cam Lâm tổ chức nghe giới thiệu một số nội dung chủ yếu trong đề án xây dựng mô hình đô thị thông minh

Chiều ngày 18-8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) chuyển đổi số huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị nghe giới thiệu về giải pháp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số huyện Cam Lâm. Ông Ngô Văn Bảo - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm chủ trì hội nghị.

19/08/2022

Back To Top