1/1/0001

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Tuần lễ thứ:   Từ ngày: Đến ngày:
Bắt đầuNội dungThực hiệnĐịa điểm
Thứ hai 25/05/2020
07:00​TT.UBND: Giao ban tuần UBND huyện ( Mời TT.HĐND, lãnh đạo các phòng ban tham dự) Phòng họp UBND huyện, LĐ, CV VP
10:00​B. Hòa: Dự buổi kiểm tra giám sát năm 2020 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh hòaLịch tỉnhHT 1 UBND huyện, Hưng
13:30Ô. Hảo: Hội ý Thường trực Huyện ủyLịch HUPhòng họp A-HU, xe Thông
14:00Ô. Hảo, Ô. Bảo, Ô. Tuân: Họp Ban Thường vụ Huyện ủyLịch HUPhòng họp A-HU, xe Thông, xe Dũng
Thứ ba 26/05/2020
14:00Ô. Tuân: Họp nghe Sở Công thương báo cáo về hướng tuyến hiệu chỉnh công trình đấu nối đường dây 110kV sau TBA 220kV Cam RanhLịch tỉnhPhòng họp 2 - UBND tỉnh, xe Dũng
15:00​Ô. Tuân: Dự họp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công trình TBA 220kV Cam Ranh (Mời lãnh đạo TT.PTQĐ cùng tham dự)Lịch tỉnhPhòng họp 2 - UBND tỉnh, xe Dũng
Thứ tư 27/05/2020
08:00Ô. Hảo: Họp chỉ đạo công tác phòng chống hạn huyện Cam Lâm (Mời lãnh đạo các phòng NN-PTNT, TCKH, KTHT, TNMT, GDĐT, Ban QLDA huyện, UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo các hồ chứa nước Cam Ranh, Suối Dầu, Tà Rục; lãnh đạo các Cty CP Đô thị Cam Ranh, COPAC, Cty Đầu tư XD cấp thoát nước Suối Dầu)NN-PTNT chuẩn bị nội dungHT 1 UBND huyện, Hưng, Hồng
08:00​B. Hòa: Nghe công bố kết luận thanh tra tuyển dụng viên chức ( Mời lãnh đạo P. Nội vụ cùng tham dự)Lịch tỉnhPhòng họp UBND huyện
13:30​Ô. Hảo: Dự Đại hội Đảng bộ bộ phận Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025HT. Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa, xe Thông
13:45​Ô. Tuân: Giảng bài Lớp Đảng viên mới khóa I, năm 2020 TT.BDCT huyện, xe Dũng
15:30​Ô. Tuân: Nghe Thanh tra huyện báo cáo kết quả xác minh đơn ông Nguyễn Thành Công và ông Bảo ChâuPhòng làm việc của Phó Chủ tịch
Thứ năm 28/05/2020
07:00Ô. Hảo: Dự Lễ tuyên thệ chiến sỹ mới năm 2020Lịch tỉnh460/eBB974 (Thôn Đồng Bé, Diên Thọ, Diên Khánh), xe Thông
08:00​Ô. Hảo: Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh nghe thông tin về tình hình đối ngoại của Đảng, Nhà nước và tình hình biển đôngLịch tỉnh Hội trường Tỉnh ủy; Xe Thông
14:00​Ô. Hảo, Ô. Bảo, Ô. Tuân: Dự buổi xét duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025Lịch tỉnh Hội trường Tỉnh ủy; Xe Thông, xe Dũng
Thứ sáu 29/05/2020
07:00​Ô. Hảo, Ô. Bảo: Giao ban tuần Huyện ủyLịch Huyện ủyPhòng họp A- HU; Hưng, xe Thông
08:00​TT.HĐND, UBND: Dự kỳ họp lần thứ 10 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021VP. HĐND&UBNDHội trường 2, UBND huyện, LĐ và CVVP
14:30​Ô. Hảo: Kiểm tra thực tế khu TĐC của xã Cam Tân ( Mời lãnh đạo phòng TNMT, KTHT, TT.PTQĐ và UBND xã Cam Tân cùng tham dự)BQLDA huyệnTại xã Cam Tân, Hưng, xe Vĩnh
Thứ bảy 30/05/2020
08:00​Ô. Hảo, B. Hòa: Làm việc với Đoàn Công tác của Bí thư Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác phòng chống hạn tại huyện Cam Lâm ( Mời lãnh đạo phòng NN-PTNT cùng tham dự)Lịch tỉnhTại các địa phương, Hưng, xe Vĩnh
Back To Top