Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1139/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024
Lĩnh vực Chung
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/03/2024
Loại tài liệu .pdf