1/1/0001

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển dụng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Cam Lâm năm 2024 (nhóm vị trí việc làm: Giáo viên)

Quyết định về việc phê duyệt Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện tham dự xét tuyển dụng 2 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo huyện Cam Lâm năm 2024 (nhóm vị trí việc làm: Giáo viên)

17/04/2024

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top