1/1/0001

Huyện Cam Lâm thực hiện công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường tại bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam An Nam

Nhằm giúp cải thiện môi trường xung quanh bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam An Nam, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý tại bãi rác theo chương trình hỗ trợ xử lý ô nhiễm. Sau một thời gian thực hiện, đến nay công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường tại bãi rác khu vực này đã hoàn thành theo kế hoạch.

15/04/2020

Đoàn cơ sở Trung tâm y tế Cam Lâm triển khai nhiều hoạt động xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Được thành lập từ năm 2011, Đoàn cơ sở Trung tâm y tế Cam Lâm có 7 chi đoàn trực thuộc với 92 đoàn viên. Ngoài nhiệm vụ của một tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn cơ sở TTYT huyện còn có nhiệm vụ chính trị quan trọng, chủ yếu đó là chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật cho Nhân dân trên địa bàn toàn huyện. 

26/03/2020

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Cam Lâm kịp thời giải ngân đáp ứng nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác từ đầu năm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc giải ngân đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ Cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, phục vụ kịp thời cho sản xuất vụ Xuân năm 2020.

18/02/2020

Back To Top