1/1/0001

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng ngày 07/3/2022, UBND huyện Cam Lâm tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Lý Nguyệt Hà giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Cam Lâm.

07/03/2022

Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại huyện Cam Lâm

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên từ ngày 06/6/2020 đến ngày 08/8/2020.

10/12/2020

Back To Top