1/1/0001

Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020

Ngày 16/10/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cam Lâm tổ chức tập Hội nghị tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Đến dự và báo cáo tại hội nghị có đồng chí Phan Đình Phùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; tham dự tập huấn có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã; Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã và Trưởng các thôn trên địa bàn huyện.

17/10/2018

Back To Top