Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1133/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X
Lĩnh vực Tuyên truyền
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 18/03/2024
Loại tài liệu .pdf