1/1/0001

HĐND huyện Cam Lâm tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 16/8/2022, HĐND huyện Cam Lâm khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất để xem xét một số vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Bà Trần Mai Thị Kim Hòa - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì kỳ họp. 

17/08/2022

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và khai thác khoáng sản trên địa huyện Cam Lâm

Từ ngày 11/11 - 18/11/2021 Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và khai thác khoáng sản từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/6/2021 tại các xã, thị trấn và Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện.

18/11/2021

Back To Top