1/1/0001

Bảo hiểm xã hội huyện tổng kết bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021 – 2022 và triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022 – 2023

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học vừa qua, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong năm học mới.

23/09/2022

Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 14/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa do ông Cao Ngọc Tâm- Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08 ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Cam Lâm. 

18/09/2022

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP

Ngày 27/7/2022, UBND huyện Cam lâm đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. 

27/07/2022

Back To Top