1/1/0001

Cam Lâm công bố Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Chiều ngày 20/01/2021, tại Hội trường UBND xã Cam Hải Đông, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.

21/01/2021

UBND huyện Cam Lâm công bố công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân

Ngày 12/6/2019, tại hội trường UBND xã Suối Tân, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỉ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; các phòng, ban thuộc huyện; đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể xã Suối Tân.

14/06/2019

Cam Lâm công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Sáng ngày 06-4-2018, tại hội trường UBND xã Cam An Nam, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo UBMTTQ VN huyện, các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, ban, đoàn thể huyện; Lãnh đạo điện lực Cam Lâm; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQNV, các đoàn thể xã Cam An Nam và dại diện các hộ dân có đất thuộc dự án

06/04/2018

Huyện Cam Lâm Tổ chức Lễ công bố thông báo chủ trương thu hồi đất dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn Suối Lau 1, 2,3 tại xã Suối Cát

Chiều ngày 03/4/2018, tại Hội trường UBND xã Suối Cát, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức Lễ công bố chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Suối Lau 1, 2, 3 xã Suối Cát. Tham dự có lãnh đạo UBMTTQVN huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn huyện, xã Suối Cát và các hộ dân thôn Suối Lau 1, 2, 3

03/04/2018

Công bố quy hoạch

Thực hiện Quyết định số 2647/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch kiến trúc, cảnh quan đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – Khu 5 – Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

15/06/2017

Back To Top