1/1/0001

Cam Lâm công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa

Sáng ngày 06-4-2018, tại hội trường UBND xã Cam An Nam, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức hội nghị công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà máy điện mặt trời AMI Khánh Hòa, xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo UBMTTQ VN huyện, các Ban Xây dựng Đảng, các phòng, ban, đoàn thể huyện; Lãnh đạo điện lực Cam Lâm; Đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQNV, các đoàn thể xã Cam An Nam và dại diện các hộ dân có đất thuộc dự án

06/04/2018

Back To Top