1/1/0001

Xã Cam An Bắc trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Cam An Bắc là xã miền núi thuộc phía Tây huyện Cam Lâm, cách trung tâm huyện khoảng 10 km, có diện tích tự nhiên trên 2.137ha, dân số hiện nay 1.468 hộ với 5.786 khẩu, được chia thành 05 thôn. Đời sống kinh tế của Nhân dân nơi đây chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

11/05/2019

Back To Top