1/1/0001

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh năm 2019 xuống hạng: Cần Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu

Năm 2019, kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Khánh Hòa do Bộ Nội vụ thẩm định xếp thứ 12, nhưng kết quả khảo sát đánh giá của cán bộ, lãnh đạo quản lý tỉnh lại ở vị trí 63/63, nên Chỉ số CCHC chung của tỉnh chỉ đạt 80,91%, xuống hạng 34, giảm 23 bậc.

20/09/2020

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Cam Lâm được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 08/01/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa với tổng số viên chức, người lao động hiện có là 45 người.

03/07/2020

Back To Top