1/1/0001

Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quyết định số 2562/QĐ-UBND ngày 16/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

29/09/2015

Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức

Cẩm nang an toàn thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức: cung cấp các thông tin và kỹ năng cơ bản nhất về một số nguy cơ mất an toàn thông tin phổ biến trong việc sử dụng thiết bị và dịch vụ CNTT như: các bước thiết lập máy tính mới an toàn; an toàn thông tin khi sử dụng mạng không dây; kỹ năng phòng chống mã độc; hướng dẫn nhận biết, phòng chống thư rác, thư giả mạo, tin nhắn rác; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn. 

20/09/2015

Back To Top