1/1/0001

Khánh Hòa: Tăng cường quản lý khai thác, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi vá đất, đá làm VLXD thông thường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi vá đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19/05/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam Lâm tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019

Nhằm kịp thời phổ biến các quy định của Nhà nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, sáng 11/6, tại hội trường UBND huyện Cam Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019 

12/06/2019

Hội thảo nâng cao tuyên truyền pháp luật về tài nguyên môi trường

Ngày 19-10, tại TP. Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (TN-MT), Bộ TN-MT tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về TN-MT khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ”. Gần 100 phóng viên, nhà báo, cán bộ làm công tác tuyên truyền trong khu vực tham gia hội thảo.

29/10/2018

Back To Top