1/1/0001

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Cam Lâm

Ngày 20/9/2022, Ban Chỉ đạo 835 về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 02/12/2021 của Huyện ủy Cam Lâm về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện và Nghị quyết số 10-NQ/HU ngày 02/12/2021 của Huyện ủy Cam Lâm về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, đã tiến hành họp quán triệt và chỉ đạo một số nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và khai thác khoáng sản. 

25/09/2022

Đoàn kiểm tra 835 của Huyện ủy Cam Lâm kiểm tra thực hiện Nghị quyết số 09, số 10 tại Đảng ủy xã Cam An Bắc

Sáng ngày 02/6/2022, Ông Trần Xuân Tây – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Ban  Chỉ đạo cùng các thành viên  Ban Chỉ đạo 835 đã về làm việc với Đảng ủy xã Cam An Bắc về triển khai thực hiện Nghị quyết số 09 và Nghị quyết số 10 ngày 02/12/2021 của Huyện ủy. 

02/06/2022

Khánh Hòa: Tăng cường quản lý khai thác, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi vá đất, đá làm VLXD thông thường

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 18/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản cát, sỏi vá đất, đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

19/05/2020

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam Lâm tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019

Nhằm kịp thời phổ biến các quy định của Nhà nước về lĩnh vực quản lý tài nguyên khoáng sản, sáng 11/6, tại hội trường UBND huyện Cam Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND huyện Cam Lâm tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019 

12/06/2019

Hội thảo nâng cao tuyên truyền pháp luật về tài nguyên môi trường

Ngày 19-10, tại TP. Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (TN-MT), Bộ TN-MT tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về TN-MT khu vực Tây Nguyên và Nam Trung bộ”. Gần 100 phóng viên, nhà báo, cán bộ làm công tác tuyên truyền trong khu vực tham gia hội thảo.

29/10/2018

Back To Top