1/1/0001

Cam Lâm tập huấn nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Chiều ngày 13-12-2018, tại Trường THCS Hùng Vương, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức lớp tập huấn, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, cho các cán bộ phụ trách văn thư và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị

13/12/2018

Back To Top