1/1/0001

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030"

22/10/2022

Cam Lâm tập huấn nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện

Chiều ngày 13-12-2018, tại Trường THCS Hùng Vương, UBND huyện Cam Lâm đã tổ chức lớp tập huấn, nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, cho các cán bộ phụ trách văn thư và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị

13/12/2018

Back To Top