1/1/0001

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khảo sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BTGTU ngày 10/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Khánh Hoà về việc khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” (gọi tắt là Chỉ thị 08).

26/03/2021

Khuyến cáo không cho trẻ sử dụng một số sản phẩm có lượng sắt và kẽm thấp

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, đơn vị này vừa nhận được thông tin từ tổ chức Alive & Thrive về việc Tổng cục Bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh và chống gian lận Campuchia phát hiện một số lô của hai sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ em Nutrilatt 1 và Nutrilatt 2 của công ty TNHH MS Nutrition Pte (Singapore) có hàm lượng sắt và kẽm thấp hơn nhiều so với hàm lượng công bố trên nhãn sản phẩm.

19/09/2020

Back To Top