1/1/0001

Thực hiện có hiệu quả chính sách Người có công

Trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Cam Lâm luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng, coi đây là trách nhiệm và sự tri ân đối với các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

16/07/2019

Thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân ngày 27/7

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018), ngày 24/7, huyện Cam Lâm đã thành lập 04 đoàn, gồm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện đi thăm và tặng quà 30 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cam Lâm

24/07/2018

Tổ chức thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu nhân ngày 27/7

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), ngày 25/7, huyện Cam Lâm đã thành lập 04 đoàn, gồm các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện đi thăm và tặng quà 30 gia đình chính sách trên địa bàn huyện Cam Lâm

26/07/2017

Back To Top