1/1/0001

Cam Lâm công bố Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung

Sáng ngày 07/9/2018, tại xã Cam An Bắc, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức Lễ công bố Quyết định số 2376 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Nhà máy điện mặt trời Điện lực Miền Trung, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm

07/09/2018

Back To Top