1/1/0001

Huyện Cam Lâm thực hiện công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường tại bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam An Nam

Nhằm giúp cải thiện môi trường xung quanh bãi rác Dốc Đỏ, xã Cam An Nam, thời gian qua UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý tại bãi rác theo chương trình hỗ trợ xử lý ô nhiễm. Sau một thời gian thực hiện, đến nay công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường tại bãi rác khu vực này đã hoàn thành theo kế hoạch.

15/04/2020

Back To Top