1/1/0001

Kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa trên địa bàn huyện Cam Lâm

Sáng ngày 09/11/2021 Đoàn kiểm tra Sở Công thương phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cam Lâm kiểm tra việc chấp hành thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thương mại, cung ứng hàng hóa trên địa bàn huyện Cam Lâm.

09/11/2021

Back To Top