1/1/0001

"Chớp" cơ hội đầu tư khi Khánh Hòa trở thành đô thị trung ương

Bất động sản Nha Trang nói riêng và Khánh Hòa nói chung đã và đang bùng nổ mạnh mẽ nhờ sự phát triển của ngành du lịch. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng của thị trường không chỉ đến từ ngành công nghiệp không khói. Việc Khánh Hòa trở thành đô thị trung ương trong tương lai đang tăng thêm mã lực cho sự bứt tốc của thị trường bất động sản. 

17/04/2022

Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện hiệu quả công tác giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi

Trong những năm qua, Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã kịp thời chuyển tải nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ đến đối tượng thụ hưởng, giúp cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách có thêm điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.

17/12/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Back To Top