1/1/0001

Cam Lâm công bố Quyết định phê duyệt đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Chiều ngày 20/01/2021, tại Hội trường UBND xã Cam Hải Đông, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung Khu Du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm.

21/01/2021

Back To Top