Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2106/UBND
Trích yếu V/v triển khai công tác tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Chung
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 14/07/2022
Loại tài liệu .pdf