Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1883/UBND
Trích yếu V/v tiếp tục tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn huyện
Lĩnh vực Kiểm soát thủ tục hành chính
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 03/04/2020
Loại tài liệu .pdf