Thông tin văn bản
Số ký hiệu 198/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định v/v ban hành Kế hoạch công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025
Lĩnh vực Nội chính
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 01/03/2021
Loại tài liệu .pdf