Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1899/UBND
Trích yếu V/v triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Lĩnh vực Thủ tục hành chính
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 07/04/2020
Loại tài liệu .pdf