Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1346/UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện Cam Lâm
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 27/05/2022
Loại tài liệu .pdf