Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3/CT-UBND
Trích yếu Chỉ thị Chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu chuyên môn và tổ chức các cuộc họp xử lý công việc thường xuyên của lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện
Lĩnh vực Nội chính
Loại văn bản Chung
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 19/09/2022
Loại tài liệu .pdf