Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1973/UBND
Trích yếu V/v thực hiện Đề án " Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020" trong năm 2020
Lĩnh vực Chung
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/04/2020
Loại tài liệu .pdf