Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2709/UBND-NN
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT ngày 25/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực Chung
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 31/07/2023
Loại tài liệu .pdf