Thông tin văn bản
Số ký hiệu 251/BC-UBND
Trích yếu Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ
Lĩnh vực Kinh tế
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 26/07/2022
Loại tài liệu .pdf