Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1974/UBND
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ
Lĩnh vực Chung
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 09/04/2020
Loại tài liệu .pdf