Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3052/UBND
Trích yếu V/v thi hành Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 06/9/2022 của Chính phủ
Lĩnh vực QP-AN
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 03/10/2022
Loại tài liệu .pdf