Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1449/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Ban hành Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trái quy định của pháp luật trên địa bàn huyện Cam Lâm giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Quyết định
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 13/10/2022
Loại tài liệu .pdf