Thông tin văn bản
Số ký hiệu 3701/UBND
Trích yếu V/v triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp các tháng cuối năm 2022
Lĩnh vực Chung
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 21/11/2022
Loại tài liệu .pdf