Thông tin văn bản
Số ký hiệu 830/UBND
Trích yếu Về việc triển khai Quyết định số 274/QĐ-BTNMT ngày 30/01/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 29/02/2024
Loại tài liệu .pdf