Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2275/UBND
Trích yếu V/v tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện Cam Lâm
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 29/07/2022
Loại tài liệu .pdf