Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2452/UBND
Trích yếu V/v triển khai thực hiện Báo cáo số 107/BC-ĐGS ngày 20/7/2022 của Đoàn Giám sát Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Báo cáo
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 11/08/2022
Loại tài liệu .pdf