Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2635/UBND
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình năm 2023 trên địa bàn huyện Cam Lâm
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 25/07/2023
Loại tài liệu .pdf