Thông tin văn bản
Số ký hiệu 2194/KH-UBND
Trích yếu V/v nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong việc triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Cam Lâm (5131)
Lĩnh vực Tình hình kinh tế - xã hội
Loại văn bản Công văn
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 20/06/2023
Loại tài liệu .pdf