Thông tin văn bản
Số ký hiệu 1395/UBND
Trích yếu KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng huyện Cam Lâm năm 2022
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Loại văn bản Kế hoạch
Chuyên mục Hành chính
Ngày xuất bản 27/05/2022
Loại tài liệu .pdf