[Đăng ngày 21/03/2018]
Huyện Cam Lâm hiện có 3.445 công nhân viên chức lao động; đoàn viên công đoàn là 3.255 người, tăng 148 người so với đầu nhiệm kỳ, sinh hoạt tại 121 CĐCS. Nhiệm kỳ 2013-2018 các cấp công đoàn bám sát nghị quyết và các chương trình hành động của LĐLĐ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm, Đại hội Công đoàn huyện để tổ chức triển khai thực hiện. LĐLĐ huyện đã tích cực chỉ đạo các CĐCS làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; trong đó tập trung vào việc tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát 77 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến CNVC-LĐ. Hàng năm các CĐCS đều tổ chức Hội nghị cán bộ chức và hội nghị người lao động, 70% các doanh nghiệp ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Ông Đỗ Minh Hiền- Phó chủ tịch LĐLĐ huyện nói: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sâu xác của huyện ủy Cam Lâm và sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa. LĐLĐ huyện Cam Lâm đã bám sát vào các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra, phát động các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra......

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 54

Số lượt truy cập: 1834757