LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
Tuần lễ thứ :        Từ :   Đến :   
Bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai 18/09/2017
07:00 ​TT UBND: Giao ban tuần (Mời TT HĐND, Lãnh đạo các phòng, ban cùng tham dự) VP PH UBND huyện; LĐ, CV VP
08:00 ​B. Hòa: Dự buổi làm việc với Đoàn Thanh tra Sở LĐ-TBXH về thực hiện chính sách người có công với cách mạng, chính sách bảo vệ và chăm sóc trẻ em

LĐTBXH HT UBND huyện, Hưng Tiên
08:30 ​Ô. Hảo: Làm việc với Đoàn khảo sát thực tế dự án SACCR do quỹ Khí hậu xanh (GFC) tài trợ (Mời Lãnh đạo phòng NNPTNT, TCKH, LĐTBXH, TNMT cùng tham dự) NNPTNT PH UBND huyện; Nam, B.Công
Thứ ba 19/09/2017
08:00 ​Ô. Hảo, Ô. Hòa: Giao ban Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn tháng 9/2017 Lịch HU Phòng họp Huyện ủy, xe Thông
14:00 ​Ô. Tuân: Nghe báo cáo về đầu tư xây dựng khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Suối Dầu Lịch tỉnh Phòng họp 2 - UBND tỉnh; Xe Vương
14:00 Ô. Hòa: Kiểm tra định kỳ đối với Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin Chi bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, xe Dũng
14:30 ​B. Hòa: Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện NHCSXH huyện HT NHCSXH, Nam, Tiên
15:00 ​B. Hòa: Dự tổng kết 15 năm hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội huyện NHCSXH huyện PH NHCSXH huyện, Nam, Tiên
17:00 ​TT HĐND, TT UBND: Dự tổng kết 15 năm hoạt động NHCSXH huyện NH CSXH huyện; xe Thông
Thứ tư 20/09/2017
08:00 ​Ô. Hoà: Tập huấn bồi dưỡng ký năng hoạt động cho đại biểu HĐND năm 2017 (cả ngày) Lịch tỉnh HT UBND tỉnh, Nam, Quốc, xe Dũng
14:00 ​Ô. Tuân: Kiểm tra công tác cấp GCNQSĐ tại xã Cam Phước Tây (Mời lãnh đạo TNMT, VPĐKĐĐ cùng tham dự) UBND xã Cam Phước Tây HT UBND xã Cam Phước Tây, Thuận, C. Công, xe Vương
Thứ năm 21/09/2017
07:00 ​Ô. Hảo: Nghe Sở KHĐT báo cáo nội dung liên doanh về thành lập doanh nghiệp giữa Viện năng lượng và Công ty CP năng lượng và công nghệ Trường Thành để thực hiện dự án điện năng lượng mặt trời tại thôn Văn Thuỷ 1, xã Cam Phước Tây Lịch tỉnh Phòng họp 2 - UBND tỉnh, xe Thông
08:00 Ô. Hòa: Kiểm tra định kỳ đối với Chi bộ Phòng Tư pháp Chi bộ Phòng Tư pháp
08:00 ​- Ô.Tuân: Tham dự phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính của ông Hồ Quang Khải. (Mời Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TNMT, Thanh tra, Chi nhánh VP.ĐKĐĐ) Lịch tỉnh TAND tỉnh; xe Vương
Thứ sáu 22/09/2017
07:00 ​Ô. Hảo, Ô. Hòa: Giao ban tuần HU Lịch HU PH HU, Nam, xe Thông
08:00 ​Ô. Hảo, Ô. Hoà: Họp TT HĐND tháng 10/2017 VP PH UBND huyện; Nam, Quốc
14:00 Ô. Hòa: Kiểm tra định kỳ tại Chi bộ Ban Quản lý dự án huyện Chi bộ Ban Quản lý dự án huyện
14:00 ​Ô. Hảo: Thông qua thiết kế mương thoát nước lũ thôn Bãi Giếng 2 (đoạn từ cống bản nhà ông Nguyễn Thành Lộc đến cống hộp Quốc lộ 1A, vị trí đất nhà ông Nguyễn Lợi), (Mời Lãnh đạo phòng TCKH, KTHT, TNMT, NNPTNT, BQLDA; Lãnh đạo UBND xã Cam Hải Tây; Công ty CP Tư vấn T27 cùng tham dự) BQLDA PH UBND huyện; Nam, B.Công