LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
Tuần lễ thứ :        Từ :   Đến :   
Bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai 24/04/2017
07:00 ​TT UBND: Giao ban tuần (Mời TT HĐND, Lãnh đạo các phòng, ban cùng tham dự) Văn phòng PH UBND huyện; LĐ, CV VP
08:00 ​B. Ngân:Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp trước kỳ họp HĐND tỉnh khoá VI, HĐND huyện khoá III HT. UBND TT Cam Đức, xe Vương
08:00 Ô. Hảo: Dự lễ khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã

Nội vụ TT BDCT huyện, xe Thông
08:00 Ô. Hòa, B. Hòa: Dự tọa đàm kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh huyện (24/4/2007-24/4/2017)

Hội CCB HT MTĐT huyện
14:00 Ô. Hòa: Báo cáo tại lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã

Nội vụ HT. TT BDCT huyện
14:00 ​Ô. Hảo, B. Ngân:Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp trước kỳ họp HĐND tỉnh khoá VI, HĐND huyện khoá III HT. UBND TT Cam Đức, xe Thông
Thứ ba 25/04/2017
07:00 Ô. Hảo: Hội ý TT HU Lịch Huyện uỷ PH Huyện uỷ, xe Thông
08:00 Ô. Hảo, Ô. Hoà, Ô. Tuân: Họp BTV Huyện uỷ Lịch Huyện uỷ, xe Thông PH Huyện uỷ, xe Thông
08:00 B.Ngân: Dự gặp mặt, giao lưu Hội Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày huyện Cam Lâm nhân ngày 30/4/2017.

HT.UBMTTQVN huyện
08:00 ​B. Hòa: Dự buổi kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Cam Hòa (Mời Phòng TCKH, KTHT, TNMT, VHTT, GDĐT, Y tế, Nội vụ, NN-PTNT, LĐ-TBXH tham dự) NN-PTNT UBND xã Cam Hòa, xe Vương
14:00 Ô. Hảo, Ô. Hòa: Làm việc với UBND xã Suối Cát (Mời TT Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban: TCKH, KTHT, NNPTNT, TNMT, BQLDA, GD-ĐT cùng tham dự) UBND xã Suối Cát HT UBND xã Suối Cát, Nam, C. Công, xe Thông
14:00 B. Ngân: Dự Hội nghị tổng kết tháng Thanh niên

Huyện đoàn Hội trường MTĐT
14:00 ​B. Hòa: Dự buổi kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Cam Hiệp Bắc (Mời Phòng TCKH, KTHT, TNMT, VHTT, GDĐT, Y tế, Nội vụ, NN-PTNT, LĐ-TBXH tham dự) NN-PTNT UBND xã Cam Hiệp Bắc, xe Vương
17:00 TT HĐND, TT UBND: Dự tổng kết các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Công an huyện Cam Lâm (25/4/2007-25/4/2017)

Công an huyện Công an huyện, xe Thông, xe Dũng
Thứ tư 26/04/2017
08:00 Ô. Hảo: Làm việc với Ban Nội chính Tỉnh uỷ về trường hợp bà Trần Thị Út Hậu (Mời TT Huyện uỷ, Lãnh đạo Thanh tra huyện, TTPTQĐ, Công an huyện cùng tham dự)

Thanh tra PH UBND huyện; Thuận, Thu
08:00 - Ô.Tuân: Làm việc với TAND tỉnh liên quan kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và đối thoại VAHC của nguyên đơn Nguyễn Thị Thiên - Cam An Bắc. (Mời Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: TNMT, Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND xã Cam An Bắc)

Lịch tỉnh Tòa hành chính, TAND tỉnh; xe Dũng phòng TNMT chuẩn bị.
08:00 ​B. Hòa: Dự buổi kiểm tra thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Cam Hòa (Mời Phòng TCKH, KTHT, TNMT, VHTT, GDĐT, Y tế, Nội vụ, NN-PTNT, LĐ-TBXH tham dự) NN-PTNT UBND xã Cam Hải Đông, xe Vương
14:00 ​TT. HĐ, TT. UB: Dự Hội nghị báo cáo chuyên đề về tình hình biển Đông hiện nay và giải pháp bao vệ chủ quyền biển đảo của ta Lịch tỉnh HT 46 Trần Phú, Nha Trang, xe Thông, xe Dũng
14:00 Ô. Hòa: Báo cáo tại lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã 

Nội vụ HT. TT BDCT huyện
Thứ năm 27/04/2017
08:00 ​Ô. Hảo: Dự buổi làm việc của PCT UBND tỉnh với xã Cam Thành Bắc về tình hình KTXH 4 tháng đầu năm 2017 (Mời lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, KTHT, NNPTNT cùng tham dự) UBND xã Cam Thành Bắc HT UBND xã Cam Thành Bắc, Thuận, xe Thông
08:00 ​TT HĐND, TT UBND: Dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 8 Lich Huyện uyỷ HT HU, Nam, xe Thông, xe Dũng
08:00 B.Hòa: Tham dự tập huấn thực hiện quy hoạch giao thông ven bờ (ISP). (Mời các thành viên Tổ ISP huyện Cam Lâm tham dự).

p.NN-PTNT chuẩn bị HT.UBND huyện; Hưng, C. Công
14:00 Ô. Hảo, Ô. Hòa: Làm việc với xã Suối Tân (Mời TT Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban: TCKH, KTHT, NNPTNT, TNMT, BQLDA, GD-ĐT cùng tham dự) UBND xã Suối Tân HT UBND xã Suối Tân,Thuận, C. Công, xe Thông
14:00 Ô. Tuân: Xét duyệt các phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đăng triển khai ứng dụng năm 2018 (Thành viên HĐ KHCH huyện, Lãnh đạo các phòng, ban: TNMT, NNPTNT, Trạm Khuyến CNLNg, BQLDA, Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Các chủ nhiệm đề tài cùng tham dự)

KT HT HT UBND huyện; Nam, B. Công
14:00 B. Ngân, B. Hoà: Dự giao ban khối Nội chính quý I/2017 Lịch HU PH HU, Xe Thông
Thứ sáu 28/04/2017
06:30 TT HĐND, TT UBND: Dự Lễ đặt vòng hoa viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ nhân kỷ niệm 42 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước

LĐTBXH Đài tưởng niệm; CBCC; Xe Thông, Xe Dũng, xe Vương.
07:00 ​Ô. Hảo, Ô. Hoà: Giao ban tuần Huyện uỷ Lịch Huyện uỷ PH Huyện uỷ, Thuận, xe Thông
08:00 ​Ô. Hảo: Dự buổi làm việc của PCT UBND tỉnh với xã Cam An Bắc về tình hình KTXH 4 tháng đầu năm 2017 (Mời lãnh đạo phòng TCKH, TNMT, KTHT, NNPTNT cùng tham dự) UBND xã Cam An Bắc HT UBND xã Cam An Bắc, Hưng, xe Thông