LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
Tuần lễ thứ :        Từ :   Đến :   
Bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai 13/11/2017
07:00 ​TT UBND: Giao ban tuần (Mời TT HĐND, Lãnh đạo các phòng, ban cùng tham dự) VP PH UBND huyện; LĐ, CV VP
08:00 B. Hoà: Nghe Sở LĐ-TBXH báo cáo tiêu chí, hồ sơ hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 Lịch tỉnh Phòng họp 2, UBND tỉnh; xe Vương
08:30 ​Ô. Hảo: Họp triển khai thực hiện Quyết định 994/QĐ-TTg ngày 29/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch lập lại hành lang an toàn giao đường bộ, đường sắt, giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch số 624/KH-CCQLĐBIII.3ngày 02/10/2017 của Chi cục quản lý đường bộ III (Mời lãnh đạo phòng KTHT, TNMT; Lãnh đạo UBND các xã Cam Hòa, Cam Hải Tây, Cam Tân, Suối Tân, Suối Cát; Chi cục quản lý đường bộ IIIcùng tham dự) CCQL đường bộ III HT UBND huyện; Nam, Hà
09:00 ​Ô. Tuân: Làm việc với Trưởng phòng TNMT, Giám đốc TTPTQĐ,Lãnh đạo Công an huyện, Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã Cam hải Đông; đại diện Công ty Hưng Thịnh UBND xã Cam Hải Đông PH UBND huyện, Thuận, Thuyên
09:30 ​Ô. Hảo: Họp triển khai thực hiện các giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tình trạng chở vật liệu, tài nguyên khoáng sản vi phạm quy định về an toàn giao thông trên địa bàn huyện (Mời lãnh đạo phòng KTHT, TNMT, Công an huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn cùng tham dự) KTHT HT UBND huyện; Nam, Hà
14:00 ​Ô. Hảo: Họp Đảng ủy Quân sự BCHQS HT BCHQS huyện, xe Thông
14:00 ​Họp xét phương án BTHTTĐC dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải, xã Cam Hải Đông (Mời HĐBTHTTĐC huyện; Lãnh đạo BQL Khu du lịch bán đảo Cam Ranh; Lãnh đạo TTPTQĐ tỉnh; Lãnh đạo UBND xã Cam Hải Đông cùng tham dự) TTPTQĐ tỉnh PH UBND huyện; Nam, Hà
14:00 ​B. Hòa: Họp v/v hỗ trợ các trường hợp bị thiệt hại về nhà trong cơn bão số 12 ( Mời Phòng LĐ-TBXH, NN-PTNT, TCKH và các xã có nhà bị thiệt hại) Hội trường UBND huyện, Thuận
Thứ ba 14/11/2017
08:00 B. Hoà: Họp bàn công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 12 Lịch tỉnh PH Trực tuyến, UBND tỉnh, xe Dũng
08:30 ​Ô. Tuân: Dự họp nghe Sở KHĐT, Ban QL KKT Vân Phong báo cáo về các đề xuất dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác thải Lịch tỉnh Phòng họp 2 UBND tỉnh; xe Vương
18:00 ​B. Hòa: Dự buổi chia tay đ/c Đại tá Phạm Văn Hoạt- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 162 Vùng 4 HQ- Xe Dũng
Thứ tư 15/11/2017
07:30 ​B. Hòa: Dự sinh hoạt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" khu dân cư Lam Sơn, xã Cam Thành Bắc Trụ sở thôn Lam Sơn, xe Dũng
08:00 ​- Ô.Hảo: Họp thống nhất nội dung liên quan công tác tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018. (Mời thành viên HĐNVQS theo QĐ số 1051/QĐ-UBND; Ban CHQS; CT.HĐNVQS các xã, thị trấn) Ban CHQS chuẩn bị HT.UBND huyện; Thuận, Đức
08:30 ​Ô. Tuân: Nghe Sở KHĐT, Sở Công thương báo cáo kết quả thẩm định chủ trương đầu tư và kết quả khải sát địa điểm đầu tư các dự án điện mặt trời (Chưa được Bộ Công thương chấp thuận trong phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực Khánh Hoà - 02 dự án của công ty CP Kiều thi tại xã Cam Phước Tây)

Lịch tỉnh Phòng họp 3-UBND tỉnh, Xe Vương
14:00 ​Ô. Tuân: Kiểm tra công tác chuẩn bị cưỡng chế tại xã Cam Hải Đông (Mời lãnh đạo phòng TNMT, TTPTQĐ, Công an huyện; lãnh đạo UBND xã Cam Hải Đông cùng tham dự) UBND xã Cam Hải Đông Xã Cam Hải Đông, Thuận, Thuyên, xe Vương
Thứ năm 16/11/2017
06:30 ​- Ô.Tuân: Tổ chức chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp thuộc dự án Hưng Thịnh. p.TNMT, Tư pháp, UBND xã Cam Hải Đông UBND xã Cam Hải Đông; Thuận, Thuyên; xe Vương
08:00 ​Ô. Hảo: Nghe Sở KHĐT báo cáo danh sách xã và danh mục công trình được chọn đầu tư đạt chuẩn NTM năm 2018 Lịch tỉnh Phòng họp 2 UBND tỉnh; xe Thông
Thứ sáu 17/11/2017
07:00 Ô. Hảo, Ô. Hoà: Giao ban tuần Huyện uỷ Lịch HU PH HU, Nam, xe Thông
08:00 ​B. Hòa: Dự Lễ Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Lịch tỉnh Hội trường Thành ủy Nha Trang, xe Dũng
08:00 ​Ô. Hòa: Dự sinh hoạt "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư thôn Triệu Hải, Cam An Bắc Trụ sở thôn Triệu Hải, xe Vương
14:00 ​B. Hòa: Dự sơ kết giai đoạn I thực hiện Đề án tăng cường trí thức trẻ công tác tại các xã (2014-2020) (Mời Lãnh đạo phòng Nội vụ, lãnh đạo UBND các xã Suối Tân, Sơn Tân, Cam Hải Đông, Cam An Bắc, Can An Nam, Cam Phước Tây cùng tham dự) Lịch tỉnh HT UBND tỉnh, xe Dũng