LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
Tuần lễ thứ :        Từ :   Đến :   
Bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai 24/07/2017
08:00 ​Ô. Hảo: Dự Hội nghị lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2017 BCHQS huyện Hội trường BCHQS huyện, xe Thông
14:00 ​B. Ngân, B. Hòa: Dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ 06 tháng đầu năm 2017 Hội trường Huyện ủy
Thứ ba 25/07/2017
08:00 B. Ngân: Thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947- 27/7/2017). Mời Ban Tuyên giáo, Hội LHPN, VHTT và LĐ-TBXH cùng đi. LĐ-TBXH Tại các địa phương; Xe Dũng
08:00 ​Ô. Hảo: Họp xét phương án BTHTTĐC dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại xã Cam Hải Đông - Phần Nhà máy (Mời HĐBTHTĐC huyện, lãnh đạo UBMTTQVN, Ban Dân vận, Hội Nông dân, Chủ tịch UBND xã Cam Hải Đông, TTPTQĐ tỉnh cùng tham dự) TT PTQĐ tỉnh
08:00 ​B. Hòa: Tham dự cùng Đoàn tỉnh thăm tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947 - 27/7/2017). Mời Phòng LĐ-TBXH cùng dự Lịch tỉnh Tại các địa phương; Xe Vương
08:30 ​Ô. Hòa: Dự Đại hội Chi bộ Đài TT-TH Đài TT-TH Đài TT-TH, xe Thông
14:00 B. Hòa: Thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Ngày TBLS (27/7/1947- 27/7/2017) LĐ-TBXH Tại các địa phương; Xe Vương
Thứ tư 26/07/2017
08:00 ​B. Hòa: Họp Ban đại diện NHCSXH huyện NHCSXH HT NHCSXH, Nam, Tiên, xe Dũng
09:30 - B.Hòa: Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017 tại Ban CHQS huyện.

Ban CHQS huyện Ban CHQS huyện; Thuận, C.Công; xe Dũng
14:00 ​TT.UB: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 7/2017 (Mời TT.HU, HĐND, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn tham dự) Văn phòng Hội trường UBND huyện, LĐVP +CV
14:00 Ô. Hòa: Dự Đại hội Chi bộ Trung tâm PTQĐ nhiệm kỳ 2017 - 2020 Hội trường UBND huyện
14:00 - B.Hòa: Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017 tại Đồn BP.CHĐông.

Đồn BP.CHĐông chuẩn bị Đồn.BP.CHĐông; Thuận, C.Công; xe Dũng
15:30 - B.Hòa: Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2017.

Công an huyện; Đồn BP.CHĐông; Ban CHQS huyện chuẩn bị Đầm Thủy Triều; Thuận, C.Công; xe Dũng.
Thứ năm 27/07/2017
06:30 ​TT.HĐ, TT.UB: Dự Lễ đặt vòng hoa viếng Đài tưởng niệm Liệt sĩ LĐ-TBXH Đài tưởng niệm ; xe Thông, xe Dũng, xe Vương
08:00 ​B. Ngân: Họp Đoàn Hội thao người đại biểu HĐND (Mời thành viên đoàn hội thao cùng tham dự) Văn phòng HT UBND huyện; Nam, Quốc
08:00 - Ô.Hảo: Dự Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho ngư dân năm 2017.

Đồn Biên phòng CHĐông chuẩn bị HT.UBND huyện; Thuận, Đức
08:00 ​B. Hòa: Họp bàn giải quyết vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai tại huyện Cam Lâm ( Mời Phòng TNMT, VP đất, Nội vụ cùng dự) Lịch tỉnh Phòng họp 1, Sở Tư pháp, xe Dũng
14:00 ​Ô. Hảo: Dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Xuân Thân về tình hình KTXH 7 tháng đầu năm xã Cam Phước Tây Lịch tỉnh HT UBND xã Cam Phước Tây, xe Thông
14:00 ​B. Hòa: Trả lời phỏng vấn Báo Nông thôn ngày nay Tại phòng làm việc
Thứ sáu 28/07/2017
07:00 Ô. Hảo, Ô. Hòa: Giao ban tuần Huyện ủy

Lịch HU PH Huyện ủy, Thuận, xe Thông
08:00 Ô.Hòa, Ô. Tuân, B. Hòa: Dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa về kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (Mời các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Khối, Bí thư các Chi bộ trực thuộc cùng tham dự) Hội trường UBND huyện, Nam, Quốc