LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
Tuần lễ thứ :        Từ :   Đến :   

Bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai 09/04/2018
07:00 ​TT UBND: Giao ban tuần (Mời TT HĐND, Lãnh đạo các phòng, ban cùng tham dự) VP PH UBND huyện; LĐ, CV VP
14:00 ​Ô. Hảo: Làm việc với Công ty CP ĐT du lịch biển Nam Hùng về giải quyết cản trở thi công tại khu vực dự án (Mời Lãnh đạo Thanh tra huyện, Công an huyện, KTHT, TNMT, TTPTQĐ, UBND xã Cam Hải Đông, đại diện Công tyCP ĐT du lịch biển Nam Hùng cùng tham dự) Các ngành PH UBND huyện; Nam, Huy
Thứ ba 10/04/2018
08:00 ​Ô. Hảo, Ô. Hòa: Giao ban Bí thư các xã, thị trấn Lịch HU PH HU, xe Thông
08:00 ​Ô. Tuân: Dự HN Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự ( 1994-2018) Lịch tỉnh HT. Bộ CHQS tỉnh, Xe Vương
14:00 ​Ô. Hảo: Làm việc với Sở KH ĐT về tình hình thực hiện năm 2017, kế hoạch 2018, giai đoạn 2016-2020 và tiến độ triển khai thực hiện dự án sử dụng nguồn ngân sách TW hỗ trợ (Mời Lãnh đạo phòng TCKH, BQLDA, Kho bạc Nhà nước và các chủ đầu tư liên quan cùng tham dự) TCKH PH UBND huyện; Nam, B.Công
14:00 ​Ô. Hòa, Ô. Tuân: Giao ban khối Nội chính Lịch HU PHHU, xe Vương
Thứ tư 11/04/2018
08:00 ​B. Hòa: Dự Hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa lần thứ hai (Khóa V) Lịch tỉnh Hội trường Liên minh HTX, 01 Trần Phú, NT, xe Dũng
08:00 ​TT HĐND, TT UBND: Nghe báo cáo thời sự định kỳ tháng 3 Lịch HU HT HU, xe Thông, xe Vương
14:00 ​TT HĐND, TT UBND: Họp ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 12 Lịch HU HT HU, xe Thông, xe Vương
Thứ năm 12/04/2018
07:00 ​B. Hòa: Dự họp nghe Sở GDĐT báo cáo Kế hoạch xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Lịch tỉnh Phòng họp 2 - UBND tỉnh, xe Dũng
07:30 Ô. Hảo, B. Ngân: Dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Cam Lâm lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023 Hội Nông dân HT TTBDCT huyện; Nam, xe Thông
09:30 ​B. Hòa: Dự buổi làm việc với Ban đại diện NHCSXH tỉnh Khánh Hòa (Mời thành viên Ban đại diện NHSCXH huyện (trừ các thành viên là Chủ tịch UBND cấp xã); Chủ tịch UBND xã Suối Cát cùng tham dự) NHCSXH HT UBND huyện; Nam, Tiên
Thứ sáu 13/04/2018
07:00 ​Ô. Hảo, Ô. Hòa: Giao ban tuần HU Lịch HU PH HU, Hưng, Xe Thông
08:00 ​B. Hòa: Dự Hội nghị tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện chiến lược quốc gia về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa Lịch tỉnh Hội trường UBND tỉnh, xe Dũng
14:00 ​Ô. Hảo: Họp Đảng ủy Quân sự tháng 3/2018 BCHQS HT BCHQS, xe Thông
14:00 ​B.Hòa: Dự Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Phòng NN-PTNT chuẩn bị nội dung HT.UBND huyện; C.Công
14:00 B. Ngân: Giám sát tình hình hoạt động HĐND xã Cam Hòa(Mời thành viên Đoàn giám sát số 2 cùng tham dự) Hội trường xã Cam Hòa; Thuận, Trang, xe Dũng
14:00 ​Ô. Tuân: Họp Ban Chỉ đạo 94 Lịch HU Phòng họp HU, xe Vương
15:00 Ô. Tuân: Nghe phòng KTHTBáo cáo vướng mắc khi áp dụng Nghị định 139/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính Phủ (Mời lãnh đạo phòng KTHT, Tư pháp, TNMT, UBND các xã Cam Hải Đông, Cam Hải Tây, thị trấn Cam Đức cùng tham dự) KTHT PH UBND huyện; Hưng, Huy