LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 
Tuần lễ thứ :        Từ :   Đến :   
Bắt đầu Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai 27/03/2017
07:30 ​Ô. Tuân, B. Ngân: Tập huấn đại biểu HĐND cấp huyện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 29/3/2017 Trường Chính trị tỉnh, xe Dũng
Thứ tư 29/03/2017
08:00 Ô. Hảo, B.Ngân: Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017.
BCHQS HT BCHQS, Thuận, Thuyên, xe Thông
14:00 ​Ô.Hảo: Làm việc với VP ĐKQSD đất (Mời Lãnh đạo phòng TN-MT cùng tham dự)
VPĐKQSD đất PH UBND huyện; Nam, C. Công
Thứ năm 30/03/2017
08:00 ​Ô. Hảo, B. Ngân: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm thị xã Nha Trang lên thành phố 46 Trần Phú, Nha Trang, Xe Thông
Thứ sáu 31/03/2017
07:00 Ô. Hảo, B.Ngân: Giao ban tuần Huyện ủy
Lịch Huyện ủy PH Huyện ủy, Nam, xe Thông
08:00 Ô. Hảo, Ô. Hòa, B. Hòa: Họp Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập huyện (Mời lãnh đạo các phòng, ban: KT-HT, VH-TT, TC-KH , LĐTBXH, TT VHTT, BQLDA cùng tham dự) 
Lịch HU PH Huyện ủy; Nam, Tiên, xe Thông
14:00 TT UBND huyện: Giao ban thường kỳ Quý I/2017 (Mời đại diện TT HU, HĐND, UBMTTQVN, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng tham dự)
VP HT UBND huyện; LĐ CV VP